Hjälparbetare och pojke – Långa långa resan, Kungliga Operan 2017