UPCOMING

– September 2023, 9-5, Uppsala Stadsteater

– Januari 2024, Barberaren i Sevilla, Kungliga Operan