Den långa, långa resan, Kungliga Operan [2017]

Director: Ellen Lamm
Set design: Sören Brunes och Marika Feinsilber
Photo: Markus Gårder