Med hjärtat som insats – Peter Jöback [2018]

Director: Hans Marklund
Mask design: Erika Nicklasson
Photo: Mats Bäcker